Skip to content

Brande Sportsrideklub

Bestyrelsen

Mød Brande Sportsrideklubs bestyrelse:

Den selvejende
Brande Ridecenter

Erik Høj
Poul Ladefoged
Jens Mathiasen
Allan Dam
Lars Christensen

Beskrivelse af rolle…

Formand

Susanne Rasmussen

Del af forretningsudvalget og har det overordnet ansvar for klubbens drift og har den daglige kontakt til berideren og beriderelever incl. medarbejderudviklingssamtaler.

Mail: Formand@brandesportsrideklub.dk
Tlf. 30310437

Næstformand

Anja Emborg – Medieudvalg

Del af forretningsudvalget og er ansvarlig for medieudvalg. Indkalder til bestyrelsesmøder, laver dagsorden og referat.

Mail: Medie@brandesportsrideklub.d
Tlf. 40413736

Kasserer

Laila Jensen og Susanne Østergaard

Del af forretningsudvalget  og ansvarlig for alle ind- og udbetalinger samt rykkerprocedure.

Ansvarlig for alle spørgsmål omkring priser, betaling m.m.
Tlf.

Øvrige bestyrelsesmedlemmer

Tine Krog Jensen  – Stævneudvalg
Ansvarlig for stævneudvalget samt stævneøkonomi og  repræsentant i distriktet
Email: staevne@brandesportsrideklub.dk
Tlf: 30266730

Poul Ladefoged –  Etablissement
Ansvarlig for alt vedr. etablissement samt indkøb af diverse materialer. Kontaktperson vedr. samfundstjenste. selvejende
Tlf: 22146329

Charlotte Greve –  Ponyudvalget og cafeteriaudvalget
Ansvarlig for kontakten til ponyudvalget
Tlf: 30669467

Eugen Coulthard
Tlf:

Maria Glintvad
Tlf:

Susanne Østergaard
Tlf: 40322148

Annike Sørensen – Sponsorudvalg
Ansvarlig for fondsarbejde og sponsoroverblik
Email: Annike@live.dk
Tlf: 29693415

Forretningsudvalg
Formand og næstformand
Kasserer, Ad hoc
+ ad hoc fra

Rideklubben har fået tildelt en grøn smiley af arbejdstilsynet ved seneste besøg d. 18.12.2019

Klubbens ansatte har gennemgået et førstehjælpskursus d. 4. januar 2020