Skip to content

Brande Sportsrideklub

Udvalg

Medieudvalg

Ansvar

Medieudvalg er ansvarlig for alt kommunikation med diverse medier som lokal avisen og har ansvaret for klubbens hjemmeside og facebookside. Derudover er udvalget ansvarlig for klubbens interne priser der uddeles ved den årlige generalforsamling. Opgaverne er bla.

 • Indsende artikler til lokalavisen
 • Modtage resultater fra klubbens ryttere og formidle dem via facebook
 • Opdatere klubbens facebook med diverse begivenheder
 • Opdatere interne champoinatlister

 

Medlemmer

Anja Emborg

Simone Recht

 

Stævneudvalg

Ansvar

Stævneudvalget er ansvarlig for planlægning og afvikling af D, C og B- stævner som indebærer  alt vedr. sekretariatet til stævner samt koordinering og planlægning af hjælpere.  Opgaver er bla.

 • Ansøgning af propotioner
 • Arbejde i stævnesystem
 • Kommunikation med startende ryttere på mail og telefon
 • Kommunikation og koordinering med hjælpere
 • Indsende resultater til DRF

 

Medlemmer

Tine Krog Jensen

Lizette Nielsen

Annike Sørensen

­Emma Munkesø

 

Sponsorudvalg

Ansvar

Sponsorudvalget er ansvarlig for at vedligholde overblik over klubbens sponsorer med tilhørende kontakt og ansvar person.  Udvalget er ligeledes ansvarlig for at opsøge relevante fonde og søge fonds

 

Medlemmer

Annike

 

Etablissementudvalg

Ansvar

Etablissementudvalg står for at planlægge og være med til opgaver som vedligehold og nybygning og har det daglige tilsyn med at de praktiske ting fungere.

 • Vedligehold af folde og hegn
 • Diverse små praktiske opgaver i hverdagen
 • Materiale udvalget indkalder til arbejdsdage sammen med bestyrelsen og koordinerer opgaver til disse

 

Medlemmer

Poul Ladefoged

Jens Matthisen

 

 

Ponyudvalg

 Ansvar

Ponyudvalget står for at planlægge og koordinere små arrangementer for klubbens yngere ryttere der kan have vægt på både faglighed og social samvær

 • Koordinering af ridemærker

 

Medlemmer

Charlotte Greve

Beriderelever

 

 

Cafeteriaudvalg

Ansvar

Cafeteriaudvalget er ansvarlig for at klubben har et tilbud af mad og drikke til alle vores arrangementer. De er ligeledes økonomi ansvarlig for cafeteriet.

 • Indkøb af mad og drikkevarer til stævner
 • Indkøb af mad og drikkevarer til andre arrangementer
 • Salg i rytterstuen ved stævner og andre arrangementer
 • Overblik over lagerbeholding af mad og drikke

 

Medlemmer

Charlotte Greve