Skip to content

Brande Sportsrideklub

Bestyrelse

Den selvejende Brande Ridecenter

Erik Høj

Poul ladefoged

Jens Mathiasen

Allan Dam

Lars Christensen

 

Brande Sportsrideklub

bestyrelsen@brandesportsrideklub.dk

 

Formand

Susanne Rasmussen

Del af forretningsudvalget og har det overordnet ansvar for klubbens drift og har den daglige kontakt til berideren og beriderelever incl. medarbejderudviklingssamtaler.

Mail: Formand@brandesportsrideklub.dk

Tlf. 30310437

 

Næstformand

Anja Emborg  – Medieudvalg

Del af forretningsudvalget og er ansvarlig for medieudvalg. Indkalder til bestyrelsesmøder, laver dagsorden og referat.

Mail: Medie@brandesportsrideklub.dk

Tlf. 40413736

 

Kasserer

Laila Jensen og Susanne Østergaard

Del af forretningsudvalget  og ansvarlig for alle ind- og udbetalinger samt rykkerprocedure.

Ansvarlig for alle spørgsmål omkring priser, betaling m.m.

Mail: regnskab@brandesportsrideklub.dk

Tlf:

 

Øvrige bestyrelsesmedlemmer

Tine Krog Jensen  – Stævneudvalg

Ansvarlig for stævneudvalget samt stævneøkonomi og  repræsentant i distriktet

Email: staevne@brandesportsrideklub.dk

Tlf: 30266730

 

 

 

Poul Ladefoged –  Etablissement

Ansvarlig for alt vedr. etablissement samt indkøb af diverse materialer. Kontaktperson vedr. samfundstjenste. selvejende

Tlf: 22146329

 

Charlotte Greve –  Ponyudvalget og cafeteriaudvalget

Ansvarlig for kontakten til ponyudvalget

Tlf: 30669467

 

Eugen Coulthard

 

Maria Glintvad

 

 

Suppleanter:

Susanne Østergaard

Tlf: 40322148

 

Annike Sørensen – Sponsorudvalg

Ansvarlig for fondsarbejde og sponsoroverblik

Email: Annike@live.dk

Tlf: 29693415

 

Forretning udvalg

Formand og næstformand

Kasserer, Ad hoc

+ ad hoc fra

 

Rideklubben har fået tildelt en grøn smiley af arbejdstilsynet ved seneste besøg d. 18.12.2019

Klubbens ansatte har gennemgået et førstehjælpskursus d. 4. januar 2020