Skip to content

Brande Sportsrideklub

Bestyrelsen i Brande Sportsrideklub

Formand: Susanne Rasmussen – genvalgt på GF for 2 år i 2022
Næstformand: Anja Emborg – genvalgt på GF for 2 år i 2022
Medlem af bestyrelsen: Charlotte Greve – genvalgt på GF for 2 år i 2023
Medlem af bestyrelsen: Poul Ladefoged
Medlem af bestyrelsen: Tine Krogh– genvalgt på GF for 2 år i 2023
Medlem af bestyrelsen: Maria Glindtvad
Medlem af bestyrelsen: Eugen Coulthard – genvalgt på GF for 2 år i 2023

Kasser:
Laila Jensen
regnskab@brandesportsrideklub.dk

Suppleanter:
1. Suppleant Annike Sørensen

2. Suppleant Susanne Madsen

Sekretær:   
Henvendelse og forslag til bestyrelsen bedes rettes til bestyrelsen@brandesportsrideklub.dk

Bestyrelsen vil på efterfølgende bestyrelsesmøde drøfte indkommende forslag og herefter vende tilbage til den, der har skrevet mailen med svar/reaktion på henvendelsen. 

Klubbens bestyrelse afholder mindst 8 bestyrelsesmøder om året med min. 14 dages varsel.

Beslutningsreferater fra møderne findes (her) Link til referater.

Revision: