Skip to content

Brande Sportsrideklub

Undervisning

Berider Annie Olsen vil den kommende tid undervise i dressur. Hun vil fortrinsvis hjælpe Anna og Christina i deres daglige ridning, men i det omfang hendes kalender tillader det, vil hun hjælpe private ryttere med enetimer. Annie Olsen kan træffes på 97183901.

Vi arbejder fortsat på at få nogle faste aftaler på plads i forhold til springningen. Så snart vi har en aftale på plads vil det fremgå på hjemmesiden og facebook.

Kim håber på, at han i løbet af et par uger er så frisk, at han igen kan tage noget af undervisningen selv. Men det er jo selvfølgelig svært at sige noget helt præcis, derfor er vi nødt til at planlægge undervisningen uge for uge. Vi har haft en forespørgsel om der evt. kan gives refusion når det ikke er Kim der underviser, men i og med at dette er en ekstra undervisning, ser vi os desværre ikke i stand til at give en refusion.